Profile

lyp.ubeq.osd-studio.ru

Author:lyp.ubeq.osd-studio.ru
Адалар дугайында класс шагы

Latest journals

Latest comments

Monthly archive

Category

Search form

Display RSS link.

  • Класс шагы «Эр чол». Сорулгазы: 1. Оолдарны бичиизинден тура мозу-будуштуг, мерген угаанныг, эрес-кашпагай, берген созунге ээ болурунга, боттарынын Башкы: - Эргим, хундулуг оолдар, адалар , кырган-ачалар! Богун бис эр кижи,эр чол дугайында ажык чугаа чорудар бис.

Link

  • Ажык класс шагы , 6 класс Темазы : «Ада- амыдыралдын камгалакчызы » Класс башкызы Байыр чедириишкини . Эртенгинин мендизи –биле хундулуг адалар , оолдар база башкылар . Бистин билип турарывыс-биле алырга , ол харыыларнын бирээзи – будуш дугайында чугаа .

Friend request form


20170405215639

Адалар дугайында класс шагы

2017.03.23 Thu
Ссылка:

http://lyp.ubeq.osd-studio.ru/engine/m.php?q=Адалар дугайында класс шагы&uri=c3070da6b86f57325839a28703a36e37Бесплатное бронирование. Класс шагы Эр ... Эргим, хундулуг оолдар, адалар, ... Богун бис эр кижи,эр чол дугайында ажык ... Класс шагы.Темазы:Экер- эрес эр кижи…Сорулгазы: 1)Эр кижинин назы-хар аайы-биле кандыг ... Класс шагы «Эр чол ... адалар, кырган-ачалар! Богун бис эр кижи,эр чол дугайында ажык чугаа ... Классный час (6 класс) на тему: Ажык класс шагы Ада-амыдыралдын камгалакчызы Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после ... Адалар хуну таварыштыр группамнын адаларынга моорейни эртирген мен темазы ... Класс шагы. Классный час на тему: Классный час «Тыванын эр улузунун дуруму» Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после ... (Класс шагы) ... Ада дугайында улегер ... Адаларнын хей-адын бедидери-биле адалар кодекзин ... Сорулгалары: 1.Уругларныё т==г\ дугайында билиин делгемчи- дер; патриотчу чорукка ... 9 фев 2016 ... Ачыты-Кезер мерген дугайында тоолда «Он чуктун ээзи, он хораннын ундузун ускен Ачыты-Кезер-Мерген маадыр чырык ортемчейге торуттунерде, ... Солгу уеде адалар оол уругну мозу-будуштуг, торээн чуртунун толептиг камгалакчылары болурунга белеткээрин уе негеп турар. 2017 чылдын январь 1-ден эгелеп 218 дугаарлыг «Ончу-хоренгинин куруне буруткелинин дугайында» Федералдыг Хоойлу куш кирген ..... Ноябрь айның үшкү неделязы - Адалар хүнүнге тураскааткан спортчу оюн-тоглаа кожууннуң девискээринге хөйү-биле болуп эрткен. Ооң бир ...... Эгелээр шагы 12 шак. 9 фев 2016 ... Ачыты-Кезер мерген дугайында тоолда «Он чуктун ээзи, он хораннын ундузун ускен Ачыты-Кезер-Мерген маадыр чырык ортемчейге торуттунерде, ... Солгу уеде адалар оол уругну мозу-будуштуг, торээн чуртунун толептиг камгалакчылары болурунга белеткээрин уе негеп турар.
Trackback URL
http://lyp.ubeq.osd-studio.ru/adalar-dugayynda-klass-shagy-927.html"clear">
| HOME |
copyright © 2017 lyp.ubeq.osd-studio.ru all rights reserved.
/ TEMPLATE by sakuranbo*ibu / MATERIAL by P-SOZAI